Slide 1
康寶萊提供消費者保障的黃金準則
Slide 2
了解為何C朗拿度選擇與康寶萊合作_信任_誠實_專業
Slide 3
Slide 4
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10

黃金準則

 

 康寶萊提供保障消費者的黃金準則,了解更多 


康寶萊新聞中心 | Press Room


康寶萊公司聲明
Herbalife Statements


回饋社會康寶萊家庭基金致力為世界各地有需要兒童提供優質營養,並為慈善機構提供經濟援助以支援受天然災害影響災民。


 
 


zh-HK | 4/7/2015 18:31:02 | NAMP2HLASPX02